Honkilahden koulupiirin kevyt kyläsuunnitelma

Honkilahden koulupiirin Kyläsuunnitelma

Kevyt kyläsuunnitelma "Päivitys käynnissä"

KOMMENTOI "Ota yhteyttä linkin kautta"

 HONKILAHDEN KOULUPIIRIN KEVYT KYLÄSUUNNITELMA

Tavoitteet
Nykytila
Toimenpiteet 
Kylän vahvistaminen hyvänä asuinpaikkana / uusia asukkaita kylälle
 -elinkelpoinen, riittävät palvelut tarjoava kyläyhteisö
-turvallinen asuinympäristö
-hoidettu ympäristö
-viemäröinnin yhteisratkaisut
-laajakaista/valokuitu joka kylälle.
-koulupiirin asukasluku  (v.2010). talouksia 500
-kunta tehnyt osayleiskaavan
-tontteja kirkonkylässä ja Mannilassa. Asunto- ja tonttipörssi www.honkilahti.fisivustolla aktiivisessa käytössä.
Tyhjenevät talot myydään aika nopealla aikataululla lapsiperheille.
-kunnan vesijohto/viemäri Mestilän, Mannilan kautta Koskenkylään ja sieltä Auvaisiin.
-tonttimarkkinointia jatketaan
nykyiseen tapaan
-kunnan vesi- ja runkoviemäri
pyritään saamaan mahdollisimman
moneen kylään.
-Honkilahti päivä yhteistyössä
kaikkien toimijoiden kanssa.

 

 

 

Kesäasukkaita runsaasti
-maaseutualueiden pitkä historia kylien omaleimaisuus
-aktiivinen järjestötoiminta (kylä-, järjestö- ja seuratoiminta) ja vapaaehtoistyö

 

 

Koulu ympäristöineen toimii kylän keskuksena
 
-koulun pihapiirissä, asfaltoitu toiminta-alue, jääkenttä/tenniskenttä
-monipuoliset leikkipisteet

 

  

Yhdistys- ja yhteistoiminta vilkasta  
- tiedottaminen hoidetaan yhteisvastuullisesti
www.honkilahti.fiKutin Kyläyhdistys ylläpitää koulupiirin kotisivuja. Sivuilla on kaikki koulupiirin alueen yhdistykset, yritykset, palvelut, kirkkopiiri, nähtävyydet yms.
Postituslistalle voivat
liittyä kaikki halukkaat.
-jokainen yhdistys ja yrittäjä ilmoittaa www-sivuille tulevat tiedot Ota yhteyttä – linkin http://honkilahti.fi/d/node/201
tai sähköpostilla kirsti.makitalo@nettikirje.fi

 

 

Palvelujen ja elinkeinojen kehittäminen 
- kyläkoulu säilyy
- kirjasto ja koti-sairaanhoito säilyy
- vahvistetaan oman kylän palveluja
 
 
Koulussa 87 oppilasta 2011-2012
-Honkilahti talossa kirjaston sivutoimipiste, terveydenhoitajan palvelut, päiväkoti.
-yritystoimintaa
-kunnan asiointiliikenne, koulukuljetusten yhteydessä
-uimahalli-kuljetus tiistaisin
-kylänpalveluhakemisto www.honkilahti.fisivuilla
-käytetään kylän palveluita
Matkailu 
 
-historian, luonnon ja kulttuurin hyödyntäminen
-matkailupalvelujen kehittäminen, erityisesti luontoon liittyen
-sienetys, marjastus, kalastus, lähiruoka
-kylistä tehty omia kyläkirjoja
-matkailunähtävyyksiä:
-valaistu kuntoreitti, Koskenkylä ja Sieravuori
-Erä-Veikkojen Kota
-matkailuyrityksiä: Sieravuoren Lomakylä, T:mi Tero Viilto luonto-opastusta, Honkilahden luontomatkailu.
-kehitetään kylä- erä ja luontomatkailua eri toimijoiden kanssa.

 

 

 Kehittämistarpeet 

Palvelut ja elinkeinot
 
Palvelu- ja elinkeinotoimintaa ohjattava sopimuksellisuus periaatteella välittäjä organisaation kanssa.
Asiointipalvelun tehostaminen
Harrastusmahdollisuudet
 
-vanhemmanväelle monipuolista harrastusta
Kyläläisten yhteistyö, tapahtumatoiminta
kaikille jotain, kaikki mukaan!
-toiminnan kannalta välttämätöntä, illanvietot ym.
-talkoohengen uupumisen ehkäiseminen
-tapahtumien kehittäminen
-kyläläisten osaamisen kehittäminen
Vanhukset
-kotona asumisen mahdollistaminen
- asiointipalvelu
-pihatyöt, polttopuidenteko  ym.
-senioritoiminnan kehittäminen
Lapset ja nuoret
-kerhoja ja talkoohenkisiä sekä innostuneita vetäjiä nuorisotoiminnalle
Maisema ja luonto
-tienvarsien raivaus
-teiden kunnostus
-rumentavien rakennusten hoito tai purkaminen talkoilla
Yhdistysten yhteistyö
-yhteistoimintaa yhdistysten välillä
-tiedotus, www.honkilahti.fisivuston käytön opettelua, koulusta
Historia ja perinteet
-muistitiedot talteen mahdollisimman pian
-onko vielä jotakin tietoa mitä ei ole tallennettu
Tiedotus ja markkinointi
-tiedotus ja uutisointi
- uusasukashankinnan tehostaminen
Rakennettu ympäristö / infrastruktuuri
-tiestön parantamisen jatkaminen
- kulttuurimaiseman hoito
Osaaminen, tietotaito ja koulutus
Osallistuminen maakunnallisiin koulutuksiin, joihin käytetään kunnan jakamaa kylätoiminta-avusta

 

SWOT 

HYVÄT PUOLET HARMIT
- harrastepiirit, esim. käsityöpiiri ja ohjattua liikuntaa
- 4H
- kaukalo / tenniskenttä
- Koulu tukikohta
- Vähäjärven sauna
- vielä hyvin jaksava talkoohenki
- niukka byrokratia
- mukavat ihmiset ja hyvä yhteishenki
- talkoot, yhteistoiminta
- oma rauha, haluttaessa
- kauniit maisemat, runsas ja laaja lintukanta
- vahva metsästyskulttuuri
- lyhyet etäisyydet taajamiin
- viihtyisä asuinympäristö ja kulttuurimaisemat
-maaseudun rauha
-väljyyttä asumiseen
-aikaansaannokset kylillä
-EKO pisteet kylillä
- työllistäviä yrityksiä vähän
- sähkökatkokset
- surkeat tietoliikenneyhteydet (3G-verkko puuttuu)

 

HAAVEET HUOLET
- rauhallinen, hallittu kehitys suotuisaan suuntaan
- kylän profiloituminen tietyn teeman ympärille joka on  kylän luontainen vahvuus
- kesäasukkaiden vahvempi huomioiminen
- vanhat käyttämättömät (piha)rakennukset käyttöön
-kyläläisten aktiivisempi osallistuminen tapahtumien järjestämiseen
-kylälehti jossa koko Euran kylät
- kunnan palvelujen säilyminen tai väheneminen
- väestön ikääntyminen