Honkilahden Piirineuvosto

Honkilahden piirineuvosto

         Piirin pappi v. 2011 Timo Hämäläinen

  • Rekola Kauko, puheenjohtaja puh. 0505545659 k.rekola(at)luukku.com
  • Jalava Taina
  • Keinänen Sanna
  • Mäkelä Terttu
  • Toivonen Heimo
  • Viilto Tero
  • Wikström Virpi

Varajäsenet: Ruokonen Kati, Soini Marjaana ja Satu Virtanen 

Piirineuvoston tehtävänä on

1) hoitaa ja kehittää alueen yleistä seurakuntatyötä, aikuistyötä ja evankelioimistyötä, sekä jumalanpalveluselämää;

2) huolehtia kirkkopiirin yhteyksistä ja yhteistyöstä eri työalojen ja muiden piirien kanssa;

3) vastata koordinoinnista kirkkopiirien alueella järjestettävistä seurakuntatapahtumissa ja toiminnassa

4) huolehtia kirkkotapiirin vapaaehtoistyön koulutuksesta yhteistyössä työalojen, muiden piirien ja kirkkoneuvoston kanssa

5) perustaa tarvittaessa vastuuryhmiä ja määrittää niiden tehtävät

6) pitää yhteyttä alueen yhteisöihin ja järjestöihin

7) laatia kirkkoneuvostolle seuraavaa kolmea vuotta varten toiminta- ja taloussuunnitelma, seuraavan vuoden talousarvioehdotus sekä edellisen vuoden toimintakertomus sekä

8) suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät.
KL7:2; 10:4,1; KJ 12:5